Fohlenchampionat Avenches vom 16.08.2006
Kopie von IMG_2469.JPG Kopie von IMG_2472.JPG Kopie von IMG_2474.JPG Kopie von IMG_2479.JPG Kopie von IMG_2481.JPG
Kopie von IMG_2484.JPG Kopie von IMG_2488.JPG Kopie von IMG_2493.JPG Kopie von IMG_2499.JPG Kopie von IMG_2502.JPG
Kopie von IMG_2505.JPG